Voor scholen
Onze diensten

Ambulante begeleiding 

Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider naar de basisschool komt om een leerling met een speciale ondersteuningsbehoefte te begeleiden. De ondersteuning kan ook ingezet worden voor de leerkracht van de leerling. De begeleiding/ coaching is voor tijdelijke aard gezien het doel is de leerling en/of leerkracht voldoende vaardigheden aan te leren om de leerling met zijn of haar extra ondersteuningsbehoefte binnen de groep optimaal te kunnen laten functioneren.


Pedagogische Diagnostische Observatie (PDO) 

Het Kleuter PDO is een handelingsgericht diagnostisch observatie-instrument dat inzicht geeft in de sterke en zwakke kanten van een kleuter op diverse ontwikkelingsgebieden. Met het PDO wordt geobserveerd door interventies, op welk niveau en op welke manier de leerkracht kan aansluiten bij het kind.

De invalshoek bij het Kleuter PDO is het leerpotentieel van een kleuter. Wat kan een kleuter nog niet, maar belangrijker, wanneer kan de kleuter deze taak wel? Bij het observatie-instrument wordt een kleuter tijdens een speelse taak geobserveerd en wordt gekeken welke activiteiten de kleuter kan en bij welke taken de kleuter hulp nodig heeft. Belangrijk is dan wat voor hulp, of interventies, de kleuter nodig heeft om het wel te kunnen.

De opbrengst van het PDO zijn duidelijke handelingsadviezen gericht op hoe de leerling leert.