Particulieren
Onze diensten

Remedial teaching

Remedial teaching is extra uitleg en hulp aan leerlingen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. 

Aan de hand van een gesprek, observaties en/of toetsen zal in kaart worden gebracht op welk gebied en op welke wijze de leerling ondersteuning nodig heeft. Hierna wordt aan de hand van een vooraf opgesteld handelingsplan aan de doelen voor de komende periode gewerkt ( 6 weken).

Coaching

Ieder kind heeft veel talenten en mogelijkheden. Vaak is het zich daar onvoldoende bewust van. De kindercoach begeleidt kinderen bij het ontdekken van hun sterke kanten. Het bijzondere is dat het kind vaak wel weet wat het zou kunnen doen. Het zelf ontdekken, oefenen en ervaren staan centraal. Wanneer het kind zich bewust is van zijn kwaliteiten, leert het deze gericht in te zetten en zo problemen op te lossen. Het zelfvertrouwen groeit en het kind leert trots te zijn op zichzelf. Het steuntje in de rug door de coach helpt om de stappen te zetten die nodig zijn om weer in balans te komen. De coach maakt gebruik van verschillende mogelijkheden als gesprekstechnieken, spelvormen en creatieve werkvormen. Het kind leert op zijn eigen manier om te gaan met datgene waar het last van heeft.

Huiswerkbegeleiding

Veel leerlingen hebben behoefte aan ondersteuning bij het maken en leren van hun huiswerk. Uitstelgedrag, weinig concentratie en het niet weten waar te beginnen liggen hier vaak aan ten grondslag. Daarvoor kunnen ze huiswerkbegeleiding krijgen. Deze is bedoeld als ondersteuning bij alle vakken en gericht op bijvoorbeeld het leren plannen, meer structuur krijgen en het 'leren leren'. 

Het is belangrijk om minimaal 2 dagen in de week huiswerkbegeleiding te nemen  om er zo structureel mogelijk mee bezig te zijn.