Movin'forward
REMEDIAL TEACHING, HUISWERKBEGELEIDING, COACHING EN AMBULANTE BEGELEIDING

Heeft uw kind/leerling net dat steuntje in de rug nodig?

Movin' forward biedt ondersteuning en remedial teaching bij het rekenen, spelling, taal/woordenschat en (begrijpend) lezen. 
Tevens zijn er mogelijkheden voor coaching, huiswerkbegeleiding en ambulante begeleiding op school.

Samenwerking 


In overleg met de leerling, ouders en school zal na een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de ondersteunigsvraag helder is geworden een handelingsplan voor 6 weken/ lessen worden opgesteld.

Wekelijks ontvangt u een kort verslag en neemt uw kind het geleerde mee naar huis zodat ouders op de hoogte zijn van de inhoud van de lessen.
 

Passend aanbod 


Iedereen is anders en leert anders. De een leert door te stampen de ander vanuit beredenering en weer een ander is gebaat bij visuele ondersteuning van plaatjes of een voorbeeld.

Door in een 1 op 1 setting te werken is het mogelijk om rekening te houden met de leervoorkeuren van uw kind.

In huiselijke omgeving


De lessen worden gegeven in het kantoor aan huis.
 

Doelgericht en planmatig


Door doelgericht te werken in korte periodes van 6 weken zijn vorderingen goed zichtbaar en groeit het vertrouwen van uw kind.